Bowling Handicap List

Handicaps of RCGC Lawn Bowlers for 2019-20

Sl. No. Name Handicap
1 Samit Malhotra 0
2 S.V.Pai 0
3 Anshuman Fogla 5
4 Agnesh Kumar Verma 6
5 Ashok Malik 6
6 Probir Nundy 6
7 Rajesh Kapoor 6
8 Sanjay Lakhotia 6
9 Aditya Sadani 7
10 Kamal Sharma 7
11 Renu Mohta 7
12 Vikash Mussadi 7
13 Alok Rawla 8
14 Amit Mundra 8
15 Amit Tekriwal 8
16 Anchal Malhotra 8
17 Anil Poddar 8
18 Anurag Mohta 8
19 Arjun Dang 8
20 Arjun Jairath 8
21 Ashish Mohta 8
22 Ashok Arora 8
23 Asim Mukherjee 8
24 Basant Rampuria 8
25 Beena Shah 8
26 Bhupesh Kapoor 8
27 Bindia Rawla 8
28 Bonani Framjee 8
29 Brij Chopra 8
30 Chandan Shroff 8
31 Chetan Shroff 8
32 Devendra Saigal 8
33 Deven Shah 8
34 Devesh Srivastava 8
35 E.Kheyrulla 8
36 Gaurav Dhawan 8
37 Gopal Shroff 8
38 Hiren Nundy 8
39 Hitesh Dani 8
40 K.Bhaskar Rao 8
41 Madhu Lakhotia 8
42 Madhu Singhania 8
43 Manish Agarwal 8
44 Manish Rastogi 8
45 Manisha Srivastava 8
46 Manoj Sharma 8
47 Mudit Poddar 8
48 Navratan Mohta 8
49 Neeraj Sawalka 8
50 Nikhil Sanwal 8
51 Pradeep Bansal 8
52 Prakash Singhania 8
53 Pramod Goenka 8
54 Prawal Tulsiyan 8
55 Rahul Sofet 8
56 Rajesh Chandan 8
57 Rajesh Sanei 8
58 Rajesh Thakkar 8
59 Ravi Rajgharia 8
60 Rima Pawa 8
61 Rishabh Gupta 8
62 Rochita Dey 8
63 Rohan Bahri 8
64 Sanjay Choudhary 8
65 Sanjay Gupta 8
66 Sanjay Modi 8
67 Sanjay Goenka 8
68 Shashi Chhabra 8
69 Shipra Dey 8
70 S.K.Sur 8
71 Sugandha Kapoor 8
72 Supratik Burman 8
Sl. No. Name Handicap
73 Sushma Burman 8
74 Suyash Kejriwal 8
75 Timir Roy 8
76 Vijay Mittal 8
77 Vinay Dalmia 8
78 Vrishan Kanoria 8
79 Wakil Ahmed 8
80 Anshuman Sadani 9*
81 Akshat Mussadi 9*
82 Ashish Doshi 9*
83 Amit Sarda 9
84 Anil Sharma 9
85 Anshu Khalko 9
86 Arjun Malik 9
87 Arungata Das 9
88 Divyang Sawalka 9
89 Jinal Shah 9
90 Parikshit Roychoudhury 9
91 Sameer Doshi 9
92 Shafique Ahmed 9
93 Uday Modi 9
94 Vicky Kapoor 9
95 Abhyuday Kajaria 10
96 Aditya Agarwal 10
97 Ankit Jeloka 10
98 Ashish Gupta 10
99 Ayman Kheyrulla 10
100 Bijoy Sharda 10
101 Capt. Joseph 10
102 Capt. S.Chakraborty 10
103 Chetan Narula 10
104 Darshan Sanghvi 10
105 Dinkar Bhaiya 10
106 Gaurav Pawa 10
107 Harvinder Singh 10
108 Himanshu Garodia 10
109 Inder Raj Singh 10
110 J.Lewis 10
111 Jishu Bhowmik 10
112 Kishan Tekriwal 10
113 Manish Agarwal 10
114 Naveen Lamba 10
115 Neelam Kejriwal 10
116 Neeraj Kajaria 10
117 Nikhilesh Garg 10
118 Pankaj Jalan 10
119 Pankaj Manot 10
120 Pratap Bengani 10
121 Pratik Shah 10
122 Rabin Ghosh 10
123 Rajesh Agarwal 10
124 Rajesh Tulsyan 10
125 Renu Kajaria 10
126 Rohan Shroff 10
127 Rohit Biyani 10
128 Rohit Mahajan 10
129 S.Dey 10
130 S.S.Oberoi 10
131 Sandeep Singh Soni 10
132 Satish Kapoor 10
133 Seema Sanei 10
134 Shiv Kumar Choudhury 10
135 Siddhartha Dutta 10
136 Spriha Sadani 10
137 Subroto G. Choudhury 10
138 Sucharita Moitra 10
139 Sushil Malhotra 10
140 Vikas Sarda 10
141 Vikram Poddar 10
142 Vivek Chhabra 10
143 Yogesh Gupta 10