Bowling Handicap List

Revised Handicaps of R C G C Lawn Bowlers for 2015-16.

Sl. No. Name Handicap
1 S.V.Pai -4
2 Samit Malhotra -3
3 Renu Mohta -1
4 Ashok Malik 1
5 Brij Chopra 1
6 Devesh Srivastava 1
7 Prabir Nundy 1
8 Sanjay Lakhotia 1
9 Anchal Malhotra 2
10 Anshuman Fogla 2
11 Bonani Framjee 2
12 J.Lewis 2
13 Navratan Mohta 2
14 Rajesh Kapoor 2
15 Shashi Chhabra 2
16 Ashish Mohta 3
17 Ashok Arora 3
18 Asim Mukherjee 3
19 Basant Rampuria 3
20 Beena Shah 3
21 Chandan Shroff 3
22 Devendra Saigal 3
23 Deven Shah 3
24 E.Kheyrulla 3
25 Gaurav Dhawan 3
26 Gaurav Pawa 3
27 Hiren Nundy 3
28 Hitesh Dani 3
29 K.Bhaskar Rao 3
30 Kamal Sharma 3
Sl. No. Name Handicap
31 Madhu Lakhotia 3
32 Madhu Singhania 3
33 Manisha Srivastava 3
34 Manoj Sharma 3
35 Pradeep Bansal 3
36 Prakash Singhania 3
37 Pramod Goenka 3
38 Pratap Bengani 3
39 Rajesh Thakkar 3
40 Rima Pawa 3
41 Rohan Bahri 3
42 Sanjay Jain 3
43 Sanjay Modi 3
44 S.K.Sur 3
45 S.S.Oberoi 3
46 Sushil Malhotra 3
47 Sushma Burman 3
48 Suyash Kejriwal 3
49 Suyash Modi 3
50 Vipin Dhawan 3
51 Wakil Ahmed 3
52 Alok Rawla 4
53 Ayman Kheyrulla 4
54 Bindia Rawla 4
55 Manish Agarwal 3
56 Neeraj Sawalka 3
57 Shipra Dey 4
58 S.Dey 2
59 Vivek Tibrewal 4